Arhiv 2019-10-08T11:40:08+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020

Povezava na razpis Datum objave: 02. 08. 2019 Rok za oddajo: 02. 09. 2019 Predmet javnega razpisa: je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v

23 avgust, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javno naročilo za izvedbo komunikacijskih kampanj Green. Creative. Smart. in SPOT

Povezava na razpis Datum objave: 19. 7. 2019 Rok za oddajo: Rok za oddajo ponudb je 12. 8. 2019, do 15. ure. Predmet javnega naročila: je celotna izvedba komunikacijskih kampanj,

29 julij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis – »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«

Povezava na razpis Datum objave: 5. 7. 2019 Rok za oddajo: 5. 10. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in

29 julij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni poziv 76FS-PO19 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Povezava na razpis Datum objave: 21. 6. 2019 Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet

11 julij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 15. 7. 2019, 2.rok do 26. 8.

7 junij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo:Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse

7 junij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse

7 junij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure. Predmet

7 junij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2019

Povezava na razpis Datum objave: 22. 5. 2019 Rok za oddajo: 8. 11. 2019 Predmet javnega razpisa: so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj

7 junij, 2019|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE