Arhiv 2018-06-15T13:33:59+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojne agencije ROD Ajdovščina.
Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 15. 6. 2018

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Povezava na razpis Datum objave: 26. 4. 2018 Roki za predložitev vlog so: 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil

29 maj, 2018|Arhiv, Arhiv|

4. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Povezava na razpis Datum objave: 11. 5. 2018 Rok za oddajo: 12. 9. 2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Upravičenci

29 maj, 2018|Arhiv, Arhiv|

NAJAVA: Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2018 Rok za oddajo: vlogo bo možno oddati od 1. 9. 2018 dalje Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018

Povezava na razpis Datum objave: 9. 2. 2018 Rok za oddajo: od 12. 2. 2018 dalje do najkasneje 15. 11. 2018 do 12. ure, oziroma do porabe sredstev kreditne

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Povezava na razpis Datum objave: 9. 3. 2018 Rok za sprejem ponudb: 9. 4. 2018 (prvo odpiranje) in 11. 6. 2018 (drugo odpiranje)

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

1. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Povezava na razpis Datum objave: 2. 2. 2018 Rok za oddajo: 25. 5. 2018

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Povezava na razpis Datum objave: 2. 2. 2018 Rok za oddajo: od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

Povezava na razpis Datum objave: 17. 11. 2017 Rok za oddajo: 30. 4. 2018

28 marec, 2018|Arhiv, Arhiv|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE