SPLOSNI

About RA ROD SPLOŠNI

This author has not yet filled in any details.
So far RA ROD SPLOŠNI has created 187 blog entries.

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

2020-10-19T06:52:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 10. 2020 Rok za oddajo: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2020 do vključno 22. decembra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je podpora za

3. javni razpis za podukrep 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 2020-10-19T06:52:05+00:00

Javni razpis – P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

2020-10-19T06:48:44+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 10. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 7. 12. 2021,

Javni razpis – P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021 2020-10-19T06:48:44+00:00

Javni poziv 83SUB-PN20 – Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

2020-10-19T06:45:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet javnega razpisa: so nepovratne finančne

Javni poziv 83SUB-PN20 – Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih 2020-10-19T06:45:38+00:00

Javni poziv 82FS-PO20 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

2020-10-19T06:35:12+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet javnega razpisa: so finančne spodbude

Javni poziv 82FS-PO20 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 2020-10-19T06:35:12+00:00

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

2020-10-19T06:31:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 2. 11. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja morajo

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 2020-10-19T06:31:51+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20

2020-10-19T06:27:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 10. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet javnega razpisa: so krediti

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20 2020-10-19T06:27:35+00:00

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

2020-10-19T06:09:59+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 4. 9. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 2020-10-19T06:09:59+00:00

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

2020-09-21T06:52:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 26. 8. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko od dneva objave dalje do 1. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 2020-09-21T06:52:42+00:00

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

2020-10-19T06:06:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) 2020-10-19T06:06:36+00:00

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

2020-10-19T06:03:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020 Predmet javnega

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 2020-10-19T06:03:40+00:00