SPLOSNI

About RA ROD SPLOŠNI

This author has not yet filled in any details.
So far RA ROD SPLOŠNI has created 8 blog entries.

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

2018-12-06T09:00:23+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 3. 12. 2018 Rok za oddajo: do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure. Predmet javnega povabila: je zbiranje ponudb za

Usposabljanje na delovnem mestu 2019 2018-12-06T09:00:23+00:00

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

2018-12-06T08:22:15+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 3.12.2018 Rok za oddajo: od 7. 12. 2018 od 10. ure dalje do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure. Predmet

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 2018-12-06T08:22:15+00:00

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

2018-12-06T08:09:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Predmet javnega razpisa: je enkratni finančni prispevek

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) 2018-12-06T08:09:13+00:00

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

2018-11-16T10:06:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: 15.1.2019 Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 2018-11-16T10:06:27+00:00

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

2018-10-26T10:53:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5.10.2018 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet razpisa: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18) 2018-10-26T10:53:29+00:00

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018

2018-12-04T08:37:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2.03.2018 Rok za oddajo: 30.11.2018 Predmet razpisa: Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije. Produktna inovacija

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018 2018-12-04T08:37:21+00:00

Delavnica: NOVOSTI V TURIZMU: KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBRATOV IN PROMOCIJSKA TAKSA

2018-10-10T14:56:14+00:00

Program delavnice: • Predstavitev nove dajatve-promocijska taksa-obračunavanje in plačevanje • Predstavitev novega sistema kategorizacije nastanitvenih obratov • Predstavitev novih označevalnih tabel za nastanitvene obrate • Pravilno beleženje turistične in promocijske takse na izdanih računih •

Delavnica: NOVOSTI V TURIZMU: KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBRATOV IN PROMOCIJSKA TAKSA 2018-10-10T14:56:14+00:00

Delavnica: ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH DELAVCEV – odpade

2018-10-15T12:01:51+00:00

Ajdovščina, 15. 10. 2018 Sporočamo vam, da delavnica zaradi prenizkega števila prijavljenih odpade.   Zaradi demografskih trendov Slovenije se podjetja soočajo s staranjem delovne sile, kar narekuje ukrepe za upravljanje s starejšimi zaposlenimi in za

Delavnica: ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH DELAVCEV – odpade 2018-10-15T12:01:51+00:00