SPLOSNI

About RA ROD SPLOŠNI

This author has not yet filled in any details.
So far RA ROD SPLOŠNI has created 117 blog entries.

Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

2019-12-19T13:04:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 11. 2019 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. do 3. 1. 2020, 2. do 17. 1. 2020, 3. do 3. 2. 2020, 4.

Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019 2019-12-19T13:04:27+00:00

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)

2019-12-19T12:56:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 11. 2019 Rok za oddajo: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma,

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020) 2019-12-19T12:56:36+00:00

2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

2019-12-19T10:53:26+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 11. 2019 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 16. decembra 2019 do vključno 13. februarja 2020 do 23:59

2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 2019-12-19T10:53:26+00:00

Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

2019-12-19T10:51:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 11. 2019 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Skrajni rok za

Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva 2019-12-19T10:51:18+00:00

3. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

2019-12-19T10:45:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 11. 2019 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020 do 23:59 ure.

3. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva 2019-12-19T10:45:02+00:00

3. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

2019-12-19T10:41:57+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 11. 2019 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020 do 23:59 ure.

3. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva 2019-12-19T10:41:57+00:00

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

2019-12-19T10:16:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 10. 2019 Rok za oddajo: 27. 11. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« 2019-12-19T10:16:36+00:00

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)

2019-12-19T09:39:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 10. 2019 Rok za oddajo: Roki za predložitev vlog so: - 18. 11. 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020, - 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1.

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023) 2019-12-19T09:39:56+00:00

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

2019-11-06T13:02:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 10. 2019 Rok za oddajo: Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020 in 20. 4. 2020 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih aktivnosti: - vodenje

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 2019-11-06T13:02:05+00:00

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

2019-12-19T10:12:06+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 11. 10. 2019 Rok za oddajo: 29. 11. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje dveh pilotnih projektov, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« 2019-12-19T10:12:06+00:00