SPLOSNI

About RA ROD SPLOŠNI

This author has not yet filled in any details.
So far RA ROD SPLOŠNI has created 34 blog entries.

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2019-02-06T08:45:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe 2019-02-06T08:45:05+00:00

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

2019-02-06T07:54:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 28. februar 2019. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 12. september 2019. Za pravočasne

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA 2019-02-06T07:54:25+00:00

INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020: Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019

2019-01-30T09:48:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 1. 2019 Rok za oddajo: 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET) Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov, ki ustrezajo spodaj navedenim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem. Prednostna os 1: Spodbujanje

INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020: Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019 2019-01-30T09:48:31+00:00

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

2019-01-30T09:31:07+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Skrajni rok za

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk 2019-01-30T09:31:07+00:00

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

2019-01-30T09:27:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 25. 1. 2019 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Skrajni rok za oddajo

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov 2019-01-30T09:27:25+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

2019-01-10T11:00:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2019-01-10T11:00:39+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

2019-01-10T10:56:49+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami,

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 2019-01-10T10:56:49+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

2019-01-10T10:50:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 2019-01-10T10:50:21+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2019-01-10T10:36:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 2019-01-10T10:36:54+00:00

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

2019-01-10T10:29:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe,

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 2019-01-10T10:29:13+00:00