Uros

About Uroš Rojc

This author has not yet filled in any details.
So far Uroš Rojc has created 44 blog entries.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

2018-05-29T13:57:41+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 4. 8. 2017 Rok za oddajo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2018-05-29T13:57:41+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

2018-05-29T13:56:10+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 4 .2017 Rok za oddajo: V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 2018-05-29T13:56:10+00:00

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi Evropskimi sredstvi – PF 2017

2018-03-28T10:02:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 4 .2017 Rok za oddajo: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi Evropskimi sredstvi – PF 2017 2018-03-28T10:02:29+00:00

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

2018-06-15T12:56:55+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30. 6 .2017 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 07. 06. 2018.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 2018-06-15T12:56:55+00:00

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

2018-03-22T12:16:12+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 3 .2017 Rok za oddajo: 26. 01. 2018

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn 2018-03-22T12:16:12+00:00

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

2018-03-22T12:16:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7 .2017 Rok za oddajo: 29.11.2017

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 2018-03-22T12:16:17+00:00

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

2018-03-22T12:16:23+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7 .2017 Rok za oddajo: 30.11.2017

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja 2018-03-22T12:16:23+00:00

1. Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

2018-03-28T11:34:08+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 4 .2017 Rok za oddajo: od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

1. Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 2018-03-28T11:34:08+00:00

Podukrep 8.4 – Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

2018-03-28T11:35:24+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 29 .4 .2016 Rok za oddajo: od 23. 5. 2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Podukrep 8.4 – Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 2018-03-28T11:35:24+00:00