Aktualni razpisi

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

2020-05-28T07:13:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: do porabe sredstev Predmet javnega razpisa: Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov: 1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1) 2020-05-28T07:13:38+00:00

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

2020-05-28T06:55:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 2. 4. 2020 Rok za oddajo: do porabe sredstev Predmet javnega razpisa: V okviru kredita vam SID banka zagotovi sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 2020-05-28T06:55:02+00:00

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

2020-05-28T06:15:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 5. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 5. 2020, 2.rok do 29. 5. 2020,

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1 2020-05-28T06:15:18+00:00

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020

2020-05-07T09:41:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 30.04.2020 Rok za oddajo: Rok za prijavo je 1. 10. 2020, do 12. ure oziroma do pokoriščenja kreditne mase. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020 2020-05-07T09:41:31+00:00

Javno povabilo delodajalcem – »Zaposli.me 2020«

2020-04-15T07:16:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo:Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno

Javno povabilo delodajalcem – »Zaposli.me 2020« 2020-04-15T07:16:40+00:00

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2020-03-25T08:59:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020,

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2020-03-25T08:59:05+00:00

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

2020-03-18T10:40:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila 2020-03-18T10:40:01+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

2020-03-18T10:30:26+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2020-03-18T10:30:26+00:00

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

2020-03-17T07:38:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 6. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše 2020-03-17T07:38:18+00:00

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

2020-03-17T07:24:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA 2020-03-17T07:24:53+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE