Aktualni razpisi

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

2019-01-10T11:00:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2019-01-10T11:00:39+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

2019-01-10T10:56:49+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami,

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 2019-01-10T10:56:49+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

2019-01-10T10:50:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 2019-01-10T10:50:21+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2019-01-10T10:36:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 2019-01-10T10:36:54+00:00

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

2019-01-10T10:29:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe,

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 2019-01-10T10:29:13+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

2019-01-10T10:30:52+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo:od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 2019-01-10T10:30:52+00:00

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

2019-01-10T08:01:08+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 16. 11. 2018 Rok za oddajo: roki za oddajo vlog so: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 2019-01-10T08:01:08+00:00

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

2019-01-10T07:35:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 2019-01-10T07:35:18+00:00

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

2019-01-10T06:44:34+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 12. 2018 Rok za oddajo: 20. 2. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 2019-01-10T06:44:34+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE