Arhiv

Evropska komisija zbira prijave s strani zagonskih podjetij in MSP z inovativnimi rešitvami za boj proti izbruhu Coronavirusu.

2020-03-25T09:00:50+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Rok za prijavo je sreda, 18.3.2020 do 17. ure (po Bruseljskem casu). Predmet javnega razpisa: so tehnologije in inovacije, ki bi lahko pomagale pri

Evropska komisija zbira prijave s strani zagonskih podjetij in MSP z inovativnimi rešitvami za boj proti izbruhu Coronavirusu. 2020-03-25T09:00:50+00:00

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

2020-04-15T07:43:16+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. aprila

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 2020-04-15T07:43:16+00:00

Javno povabilo – »Vključitev podjetnikov, ki se pripravljajo na predajo oz. prodajo podjetja, ali so bodisi prevzeli podjetje ali ga bodisi odkupili, v podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij«

2020-03-17T07:06:06+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko najkasneje do petka, 12. 3. 2020, do 12. ure. Predmet javnega razpisa: Cilj povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja

Javno povabilo – »Vključitev podjetnikov, ki se pripravljajo na predajo oz. prodajo podjetja, ali so bodisi prevzeli podjetje ali ga bodisi odkupili, v podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij« 2020-03-17T07:06:06+00:00

Javno povabilo – »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«

2020-03-17T07:05:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko najkasneje do petka, 12. 3. 2020, do 12. ure. Predmet javnega razpisa: je izvedba strokovnega predavanja v okviru lastnih dogodkov izbranih deležnikov,

Javno povabilo – »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij« 2020-03-17T07:05:35+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

2020-05-07T09:29:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) 2020-05-07T09:29:31+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R)

2020-03-17T07:08:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 2. 2020 Rok za oddajo:Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih

Javni razpis – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R) 2020-03-17T07:08:25+00:00

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021)

2020-04-10T07:10:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2020. Predmet javnega razpisa: so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021) 2020-04-10T07:10:36+00:00

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

2020-04-15T07:28:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 2. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 12. 3. 2020, do 24. ure in 13. 5. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« 2020-04-15T07:28:38+00:00

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020)

2020-04-02T09:47:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020) 2020-04-02T09:47:35+00:00

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

2020-03-17T07:09:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 1. 2020 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020, do 23.59

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 2020-03-17T07:09:27+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE