Arhiv

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019

2019-05-16T09:41:35+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2019 Rok za oddajo:Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 6. maja 2019. Predmet javnega

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019 2019-05-16T09:41:35+00:00

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019

2019-05-16T09:37:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2019 Rok za oddajo: rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 6. maja 2019. Predmet javnega

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 2019-05-16T09:37:01+00:00

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

2019-05-16T09:39:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 4. 2019 Rok za oddajo:rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 6. maja 2019. Predmet javnega razpisa: je

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019 2019-05-16T09:39:40+00:00

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

2019-05-16T09:27:49+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 30. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019 2019-05-16T09:27:49+00:00

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

2019-05-16T09:34:33+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 24. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 2019-05-16T09:34:33+00:00

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)

2019-04-19T10:29:07+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 3. 2019 Rok za oddajo: 19. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019) 2019-04-19T10:29:07+00:00

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

2019-05-16T09:43:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 3. 2019 Rok za oddajo: 15.4.2019 Predmet javnega razpisa: 1.Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS. 2.Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS. 3.Spodbujanje

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) 2019-05-16T09:43:29+00:00

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2019 v Münchnu (7. – 9. oktober 2019)

2019-03-26T07:56:02+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 2. 2019 Rok za oddajo:18. 3. 2019, do 13. ure. Predmet javnega razpisa: je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2019 v Münchnu (7. – 9. oktober 2019) 2019-03-26T07:56:02+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

2019-05-16T09:51:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2019-05-16T09:51:53+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE