Arhiv

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

2020-09-18T09:24:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki so bile oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 2020-09-18T09:24:46+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

2020-09-18T09:33:27+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 2020-09-18T09:33:27+00:00

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

2020-09-18T09:21:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) 2020-09-18T09:21:40+00:00

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

2020-09-18T09:22:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 6. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 2. 9. 2020, do 16.

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 2020-09-18T09:22:42+00:00

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2020

2020-09-18T09:35:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 15. 9. 2020. Predmet javnega razpisa: je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2020 2020-09-18T09:35:13+00:00

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020

2020-09-18T09:35:42+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 6. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis je odprt do vključno 15. 9. 2020. Predmet javnega razpisa: je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov na sejmih in razstavah v

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020 2020-09-18T09:35:42+00:00

Razpis DigiFed

2020-07-13T12:24:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za prijavo je 9. 6. 2020. Predmet javnega razpisa: Prijavljenim bodo pomagali pri izvajanju poslovnih načrtov v okviru zveze digitalnih inovacijskih vozlišč, s

Razpis DigiFed 2020-07-13T12:24:21+00:00

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

2020-07-14T05:48:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti s priporočeno pošiljko, v zaprtih

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 2020-07-14T05:48:04+00:00

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

2020-07-14T05:48:29+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti s priporočeno pošiljko, v

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 2020-07-14T05:48:29+00:00

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

2020-07-14T05:58:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 4. 2020 Rok za oddajo: 5. 6. 2020. Predmet javnega razpisa: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter SPIRIT Slovenija,

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020 2020-07-14T05:58:53+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE