Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19)

2019-03-26T10:26:50+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega razpisa: sonepovratne finančne spodbude so namenjene za naložbe občin v

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19) 2019-03-26T10:26:50+00:00

Javni poziv 51FS-PO18 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

2018-10-11T06:03:15+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 5. 10. 2018 Rok za oddajo: od 14.7.2016 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet razpisa: namen javnega poziva je

Javni poziv 51FS-PO18 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 2018-10-11T06:03:15+00:00

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

2018-07-25T11:03:08+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 12. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije

Javni poziv 52SUB-JS17 nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja 2018-07-25T11:03:08+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

2018-07-25T10:59:20+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 12. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17 2018-07-25T10:59:20+00:00

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

2018-07-23T11:04:41+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo:do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 2018-07-23T11:04:41+00:00

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

2018-07-25T12:22:34+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 2018-07-25T12:22:34+00:00

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

2018-06-15T13:23:00+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 2018-06-15T13:23:00+00:00

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

2018-07-25T12:25:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 2018-07-25T12:25:54+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17

2018-07-25T11:04:31+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 12. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 60LS17 2018-07-25T11:04:31+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16 Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

2018-07-25T10:40:38+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16 Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. 2018-07-25T10:40:38+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE