Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

2018-06-15T13:23:00+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 2018-06-15T13:23:00+00:00

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

2018-06-15T13:19:22+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 8. 6. 2018 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 2018-06-15T13:19:22+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16 Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

2018-03-22T12:17:07+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16 Datum objave: 15. 4. 2016 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. 2018-03-22T12:17:07+00:00

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb Datum objave: 12. 8. 2016 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

2018-03-22T12:17:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 12. 8. 2016 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb Datum objave: 12. 8. 2016 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS 2018-03-22T12:17:18+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

2018-03-22T12:17:24+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 10. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16 2018-03-22T12:17:24+00:00

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

2018-03-22T12:17:32+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 4. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo 2018-03-22T12:17:32+00:00

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

2018-03-22T12:17:40+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 4. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda 2018-03-22T12:17:40+00:00

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

2018-03-22T12:18:20+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 6. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb 2018-03-22T12:18:20+00:00

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 Datum objave: 18. 8. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve razpisanih sredstev

2018-03-22T12:18:25+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 18. 8. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve razpisanih sredstev

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17 Datum objave: 18. 8. 2017 Rok za oddajo: do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve razpisanih sredstev 2018-03-22T12:18:25+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE