Razpisi

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

2020-03-25T08:59:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020,

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2020-03-25T08:59:05+00:00

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

2020-03-18T10:40:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila 2020-03-18T10:40:01+00:00

3. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvoj

2020-03-18T10:41:36+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. aprila 2020 do vključno 29. maja 2020, do 23:59.

3. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvoj 2020-03-18T10:41:36+00:00

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2020-03-18T10:35:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 2020-03-18T10:35:01+00:00

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

2020-03-18T10:30:26+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2020-03-18T10:30:26+00:00

OBJAVA SPREMEMBE JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE

2020-03-17T08:39:52+00:00

Datum objave: 13. 3. 2020 zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slovenski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer: Vavčer za certifikate kakovosti, objava

OBJAVA SPREMEMBE JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE 2020-03-17T08:39:52+00:00

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

2020-03-17T07:38:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 6. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše 2020-03-17T07:38:18+00:00

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

2020-03-17T07:31:07+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure. Predmet javnega razpisa: je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020 2020-03-17T07:31:07+00:00

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

2020-03-25T08:53:03+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. aprila

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 2020-03-25T08:53:03+00:00

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

2020-03-17T07:24:53+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA 2020-03-17T07:24:53+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE