Razpisi

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

2019-01-10T11:00:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2019-01-10T11:00:39+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

2019-01-10T10:56:49+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami,

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 2019-01-10T10:56:49+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

2019-01-10T10:50:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 2019-01-10T10:50:21+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2019-01-10T10:36:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 2019-01-10T10:36:54+00:00

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

2019-01-10T10:29:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe,

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 2019-01-10T10:29:13+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

2019-01-10T10:30:52+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo:od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 2019-01-10T10:30:52+00:00

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

2019-01-10T07:35:18+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 2019-01-10T07:35:18+00:00

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

2019-01-10T06:44:34+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 14. 12. 2018 Rok za oddajo: 20. 2. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 2019-01-10T06:44:34+00:00

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

2019-01-10T06:36:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 7. 12. 2018 Rok za oddajo: 14. 1. 2019 Predmet javnega povabila: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2019-01-10T06:36:56+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE