RS ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS

2018-08-14T12:25:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27.07.2018 Rok za oddajo: 19.10.2018 Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS 2018-08-14T12:25:17+00:00

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2018-07-25T11:28:16+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 13.4.2018 Rok za oddajo: 31.8.2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 2018-07-25T11:28:16+00:00

2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2018-07-25T11:25:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 6.4.2018 Rok za oddajo: 31.8.2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki jih lastniki

2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 2018-07-25T11:25:17+00:00

4. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2018-07-25T11:34:04+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 11. 5. 2018 Rok za oddajo: 12. 9. 2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Upravičenci so nosilci kmetij, nosilci dopolnilnih

4. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 2018-07-25T11:34:04+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE