RS ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

2019-02-06T08:31:51+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo: od 16. 8. 2017 od 10.00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018 do 14.45 Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v

5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 2019-02-06T08:31:51+00:00

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2019-02-06T08:45:05+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe 2019-02-06T08:45:05+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

2019-01-10T11:00:39+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki

2. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2019-01-10T11:00:39+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

2019-01-10T10:56:49+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 21. 12. 2018 Rok za oddajo: od 14. januarja 2019 do vključno 12. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami,

2. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 2019-01-10T10:56:49+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

2019-01-10T10:50:21+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 2019-01-10T10:50:21+00:00

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2019-01-10T10:36:54+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva

2. javni razpis za podukrep 16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 2019-01-10T10:36:54+00:00

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

2019-01-10T10:29:13+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo: od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe,

10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 2019-01-10T10:29:13+00:00

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

2019-01-10T10:30:52+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 28. 12. 2018 Rok za oddajo:od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure Predmet javnega razpisa: so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 2019-01-10T10:30:52+00:00

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

2019-01-30T07:48:50+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: 31.1.2019 Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 2019-01-30T07:48:50+00:00

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS

2018-08-14T12:25:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27.07.2018 Rok za oddajo: 19.10.2018 Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS 2018-08-14T12:25:17+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE