RS ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

2019-06-07T06:59:45+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo:Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 2019-06-07T06:59:45+00:00

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

2019-06-07T06:55:01+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 2019-06-07T06:55:01+00:00

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

2019-06-07T06:52:14+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 31. 5. 2019 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 2019-06-07T06:52:14+00:00

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

2019-03-27T09:03:23+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 31. 7. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam v opremo

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 2019-03-27T09:03:23+00:00

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

2019-03-27T08:56:46+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo:do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2019. Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 2019-03-27T08:56:46+00:00

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

2019-03-26T10:13:45+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. Predmet javnega razpisa:

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 2019-03-26T10:13:45+00:00

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2019-03-26T10:07:56+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. Predmet javnega razpisa: je

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 2019-03-26T10:07:56+00:00

5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

2019-05-16T08:34:23+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo:od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure. Predmet javnega razpisa: je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih

5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 2019-05-16T08:34:23+00:00

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2019-05-16T09:04:34+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 1. 2. 2019 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

11. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe 2019-05-16T09:04:34+00:00

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS

2018-08-14T12:25:17+00:00

Povezava na razpis Datum objave: 27.07.2018 Rok za oddajo: 19.10.2018 Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za

3. javni razpis za projekte sodelovanja LAS 2018-08-14T12:25:17+00:00

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE