Loading...
Nacionalni razpisi 2020-05-28T09:16:34+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 27. 5. 2020.

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: do porabe sredstev Predmet javnega razpisa: Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov: 1. Naložbo v izgradnjo,

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Povezava na razpis Datum objave: 2. 4. 2020 Rok za oddajo: do porabe sredstev Predmet javnega razpisa: V okviru kredita vam SID banka zagotovi sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Povezava na razpis Datum objave: 8. 5. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1.rok do 15. 5. 2020,

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Povezava na razpis Datum objave: 15. 04. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 30. 06. 2020. Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 30.04.2020 Rok za oddajo: Rok za prijavo je 1. 10. 2020, do 12. ure oziroma do pokoriščenja kreditne mase. Predmet javnega razpisa: je spodbujanje

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 8. 4. 2020 Rok za oddajo: 5. 6. 2020. Predmet javnega razpisa: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje

Javno povabilo – »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020 od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 1. 4. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020, od vključno 12.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 10. 4. 2020 Rok za oddajo: Roki za oddajo vlog so: 24. 4. 2020, do 24. ure, 26. 5. 2020, do 24. ure in 29.

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE