Loading...
Nacionalni razpisi 2018-11-16T06:34:38+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 16. 11. 2018.

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: 15.1.2019 Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

Povezava na razpis Datum objave: 5.10.2018 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet razpisa: Namen

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018

Povezava na razpis Datum objave: 2.03.2018 Rok za oddajo: 30.11.2018 Predmet razpisa: Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske

Javni poziv 51FS-PO18 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Povezava na razpis Datum objave: 5. 10. 2018 Rok za oddajo: od 14.7.2016 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 “E-POSLOVANJE 2019-2022”

Povezava na razpis Datum objave: 7. 9. 2018 Rok za oddajo:  1. rok: 5. 11. 2018, 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10.

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Povezava na razpis Datum objave: 1. 10. 2018 Rok za oddajo: - prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30; - drugo odpiranje (študijsko

Mentorske sheme za socialna podjetja

Povezava na razpis Datum objave: 10. 8. 2018 Rok za oddajo: prvi rok - 17.09.2018, rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno Predmet

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

Povezava na razpis Datum objave: 7.9.2018 Roki za oddajo: 8. 10. 2018, 19. 11. 2018 Predmet razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za 2018/2019

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2018 Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najdlje do 31.3.2019. Predmet razpisa: sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto/študijsko leto 2018/2019

Povezava na razpis Datum objave: 22.08.2018 Rok za oddajo: določen je kot odprti rok prijave, ki začne teči 3. 9. 2018 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE