Loading...
Nacionalni razpisi 2020-09-21T09:29:27+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 21. 9. 2020.

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Povezava na razpis Datum objave: 4. 9. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Povezava na razpis Datum objave: 26. 8. 2020 Rok za oddajo: Prijavite se lahko od dneva objave dalje do 1. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev. Predmet javnega razpisa: je

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

Povezava na razpis Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa: je izvedba pilotnih projektov razvoja in

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Povezava na razpis Datum objave: 31. 7. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020,

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

Povezava na razpis Datum objave: 21. 8. 2020 Rok za oddajo: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer 1.rok do 28. 9. 2020,

Javni razpis – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Povezava na razpis Datum objave: 14. 8. 2020 Rok za oddajo:Roki za predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje

15. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Povezava na razpis Datum objave: 7. 8. 2020 Rok za oddajo:Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 7. 8. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 30. septembra 2020 do 23.59. Predmet javnega

13. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa:

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59. Predmet javnega razpisa:

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

Povezava na razpis Datum objave: 24. 7. 2020 Rok za oddajo:Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 10. 2020. Predmet javnega razpisa: je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE