Loading...
Nacionalni razpisi 2020-04-02T09:49:45+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 2. 4. 2020.

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv

3. javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvoj

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. aprila 2020 do vključno

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve

OBJAVA SPREMEMBE JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE

Datum objave: 13. 3. 2020 zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slovenski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer:

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Povezava na razpis Datum objave: 6. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure. Predmet javnega razpisa: je izbor najboljših 35 poslovnih

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Povezava na razpis Datum objave: 6. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure. V

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 20. 2. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE