Loading...
Nacionalni razpisi 2019-05-16T09:58:46+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 16. 5. 2019.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Povezava na razpis Datum objave: 29. 3. 2019 Rok za oddajo: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 31. 7. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 30. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019,

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo:do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2019. Predmet javnega razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: 24. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih

Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19)

Povezava na razpis Datum objave: 22. 3. 2019 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega razpisa: sonepovratne finančne spodbude so

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 15. 3. 2019 Rok za oddajo: 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15.

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)

Povezava na razpis Datum objave: 8. 3. 2019 Rok za oddajo: 19. 4. 2019 Predmet javnega razpisa: je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitv

Povezava na razpis Datum objave: 27. 2. 2019 Rok za oddajo: en delovni dan pred odpiranjem. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 16. 4. 2019, drugo pa 11. 6. 2019. Predmet javnega

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Povezava na razpis Datum objave: 1. 3. 2019 Rok za oddajo: 15.4.2019 Predmet javnega razpisa: 1.Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS. 2.Spodbujanje nastajanja in delovanja

26 marec, 2019|Arhiv, Arhiv, Nacionalni, Nacionalni, Razpisi, Razpisi|

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE