Loading...
Nacionalni razpisi 2020-07-14T06:55:17+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 14. 7. 2020.

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Povezava na razpis Datum objave: 20. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva

Javni poziv 80EV-PO20 – Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv

3. javni razpis za aktivnost – Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Povezava na razpis Datum objave: 13. 3. 2020 Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov pridobitve

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Povezava na razpis Datum objave: 6. 3. 2020 Rok za oddajo: Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Povezava na razpis Datum objave: 28. 2. 2020 Rok za oddajo: Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020

Povezava na razpis Datum objave: 27. 1. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020«

Povezava na razpis Datum objave: 27. 1. 2020 Rok za oddajo: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev. Skrajni rok za oddajo ponudb

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020

Povezava na razpis Datum objave: 23. 1. 2020 Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog je od 10. 2. 2020 dalje do najkasneje 15. 11. 2020 do 12. ure oziroma

Javni razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Povezava na razpis Datum objave: 27. 12. 2019 Rok za oddajo: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 1. 2. 2020, 1. 3.

Javni razpis – Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Povezava na razpis Datum objave: 6. 12. 2019 Rok za oddajo: Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog: - Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020

Javni poziv 77SUB-PN19 – Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Povezava na razpis Datum objave: 22. 11. 2019 Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Predmet javnega razpisa: so nepovratne finančne

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE