Loading...
Nacionalni razpisi 2019-05-16T09:58:46+00:00

Seznam nacionalnih in mednarodnih razpisov je informativne narave in povzema razpise po izboru Razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Seznam se osvežuje 2x mesečno. Osveženo: 16. 5. 2019.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Povezava na razpis Datum objave: 7. 12. 2018 Rok za oddajo: 14. 1. 2019 Predmet javnega povabila: je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: 30.11.2019 Predmet javnega razpisa: je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju:

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Povezava na razpis Datum objave: 9. 8. 2017 Rok za oddajo: 31.1.2019 Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18)

Povezava na razpis Datum objave: 5.10.2018 Rok za oddajo: javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Predmet razpisa: Namen

Javni poziv 51FS-PO18 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Povezava na razpis Datum objave: 5. 10. 2018 Rok za oddajo: od 14.7.2016 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 “E-POSLOVANJE 2019-2022”

Povezava na razpis Datum objave: 7. 9. 2018 Rok za oddajo:  1. rok: 5. 11. 2018, 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10.

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Povezava na razpis Datum objave: 1. 10. 2018 Rok za oddajo: - prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30; - drugo odpiranje (študijsko

Mentorske sheme za socialna podjetja

Povezava na razpis Datum objave: 10. 8. 2018 Rok za oddajo: prvi rok - 17.09.2018, rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno Predmet

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE