Črniče Črniče Vrtovin Kukanje Skrilje Lokavec Selo Brje - Sv. Martin Brje Velike Žablje Zavino Vipavski Križ Smarje Gabrje Erzelj Planina Ustje Dolenje Budanje Duplje Vrhpolje Vipava Gradišče Slap Goče Lože Manče Podraga Orehovica Podnanos Podbreg Lozice