Domov

Tu je romarsko središče ljubiteljev zelena. Vino zelen iz dolinice Pasjega repa prvič omenja že urbar goriške grofije leta 1499, posebno omembo pa je tem vinogradom v svoji Slavi vojvodine Kranjske namenil tudi Valvasor. V bližini Orehovice, v Podnanosu, je živel Stanko Premrl, ki je uglasbil Prešernovo Zdravljico.
P o n u d n i k P o n u d b a
VIDUS Janko
Trošt
Podbreg 24
5272 PODNANOS
Gsm: 041 401 204
janko@vina-vidus.si
www.vina-vidus.si
vino

Vinski kraji na Vipavski vinski cesti         Vsi ponudniki na Vipavski vinski cesti         Domov