Domov

P o n u d n i k P o n u d b a
Agroind "Vipava 1894" Agroind
Vipava 1894
Vipava d.d.
Vinarska cesta 5
5271 VIPAVA
t: 05 367 12 00
info@vipava1897.si
vino
AVIN Vinogradništvo in kletarstvo Franc
Andlovic
Gradišče 39
5271 VIPAVA
t: 05 366 53 45
gsm: 041 708 087
040 166 040
info@avin.si
www.avin.si
odprta in ustekleničena vina,
osmica
Božičev Hram Marjan
Božič
Planina 66
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 92
gsm: 041 891 693
blaz.bozic.96@gmail.com
vino
Cejkotova domačija Davorin Mesesnel Goče 44
5271 VIPAVA

t: 05 364 55 22
gsm: 031 398 496
cejkotova.domacija@siol.net

turistična kmetija, odprta in ustekleničena vina, hrana
CULTUS Estate Matej Žvanut Podraga 67
5272 PODNANOS
t: 040 425 691
info@cultus.si
www.cultus.si
Ustekleničena vina
Domačija Božič Tomaž
Božič
Planina 32
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 29
gsm: 041 822 029
domacijabozic@gmail.com
vino
Domačija Kobal Ivan Kobal Budanje 7/a
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 50 00
gsm: 041 698 549
domacija.kobal@email.si
vino
Družina Blagonja Vladimir
Blagonja
Zavino 25/a
5295 BRANIK
t: 05 305 73 31
gsm: 031 369 041
druzina.blagonja@gmail.com
vino
Družina Nabergoj Stane
in Marko
Nabergoj
Lozice 29
5272 PODNANOS
t: 05 366 91 83 vino
Družina Stibilj Marko
Stibilj
Ustje 37 b
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 366 24 59 vino
Fajdigov hram Stanko
in Božo
Fajdiga
Goče 4 a
5271 VIPAVA
t: 05 364 55 13
gsm 031 299 093
odprta vina,
voden ogled vasi
Florjanov hram Florjan Tomažič Gradišče 46
5271 VIPAVA
t: 05 366 50 34
gsm: 031 864 578
florjan.tomazic@siol.net
vino
Fortunatov hram Filipa in
Peter Marc
Planina 96
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 91
gsm: 041 595 128
odprta in ustekleničena vina
Furlanov hram Bojan
in Andrejka
Furlan
Zavino 19
5295 BRANIK
t: 05 305 73 30
gsm: 041 863 840
vilanfurlan@gmail.com
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Grofova klet Miloš
Gruntar
Šmarje 14
5295 BRANIK
t: 05 364 86 08
gsm: 041 506 156
vino
Guerila Zmago
Petrič
Planina 111
5270 AJDOVŠČINA

Gsm: 051 660 265
Fax: 05 36 59 022

guerila@petric.si
www.guerila.si

vino
Hram Franja Marca Franjo
Marc
Planina 77
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 28 38
gsm: 041 238 884
franjo.marc@gmail.com
odprta vina
Klet Čehovin Bogdan

Čehovin
Bogdan

Gaberje 92
6222 ŠTANJEL
t: 05 364 86 32
gsm: 041 885 266
cehovinklemen@gmail.com  nejc.cehovin@gmail.com
vino
Kletarstvo Petrič Lucija Koren Planina 56 a
5270 AJDOVŠČINA
gsm: 040 864 113
kletarstvo.petric@gmail.com
vino
Kmečki turizem Birsa Oskar
Birsa
Brje 18 a
5263 DOBRAVLJE
t: 05 368 81 13
gsm: 031 742 437
turistična kmetija, odprta in ustekleničena vina, hrana
Kmečki turizem Kosovel Janko
Kosovel

Črniče 46

5262 ČRNIČE

t: 05 366 63 10 vino, hrana
Kmetija Bandelj Zorko
Bandelj
Zavino 21
5295 BRANIK
t: 05 305 72 13 odprta vina
Kmetija Benčina Dušan in Marko
Benčina
Lože 18
5271 VIPAVA
t: 05 364 55 95
gsm: 041 650 662
040 201 925
markobencina3@gmail.com
www.vina-bencina.com
vina
Kmetija Curk Peter
Curk
Vrhpolje 31
5271 VIPAVA
t: 05 366 54 49
gsm: 041 613 762
trsnica.curk@siol.net
trsnicarstvo-curk.si
vina
Kmetija Čehovin Aleš
Čehovin
Brje 76 b
5263 DOBRAVLJE
t: 05 368 81 11
gsm: 041 507 675
041 953 448
kmetija-cehovin@siol.net
odprta in ustekleničena vina,
degustacije
Kmetija Černigoj Jože
Černigoj
Lokavec 76 b
5270 AJDOVŠINA
t: 05 364 21 92
gsm: 040 239 189
040 217 192
kmetija.cernigoj@gmail.com
vino, osmica
Kmetija Črv, sadje in vino Miroslav
Črv
Velike Žablje 46
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 60 53
gsm: 041 517 466

odprta vina, hrana

Kmetija Fajdiga AVE Marjan
Fajdiga
Lože 35
5271 VIPAVA
t: 05 364 55 00
gsm: 031 319 135
ustekleničena vina
Kmetija Ferjančič Jože
Ferjančič
Goče 9
5271 VIPAVA
t: 05 364 55 15
gsm: 041 834 012
vino
Kmetija Ferjančič Peter
Ferjančič
Planina 73
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 88
gsm: 041 834 013
peter.ferjancic@siol.net
odprta in ustekleničena vina
Kmetija Ferjančič Boris Ferjančič Gradišče 11/a
5271 VIPAVA
t: 05 368 52 83
gsm: 031 892 585
040 540 499 (ang, ita)
osmica.ferjancic@gmail.com
vino, osmica
Kmetija Furlan Jože Furlan Goče 20
5271 VIPAVA
t: 05 364 55 39 vino
Kmetija Furlan Klavdij Furlan Podraga 84
5272 PODNANOS
t: 05 366 94 69 vino
Kmetija Furlan Branko Furlan Zavino 33
5295 BRANIK
t: 05 305 71 01
gsm: 041 728 587
branko@furlan.org
odprta in ustekleničena vina
Kmetija Jejčič Zmago
in Irena
Jejčič
Šmarje 48 b
5295 BRANIK
t: 05 364 86 22 vino
Kmetija Karla Petriča Karlo
Petrič
Planina 40
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 27 57
gsm: 040 239 188
vino
Kmetija Kos Samo Kos Gaberje 7
6222 ŠTANJEL
t: 05 364 86 23
gsm: 040 982 152
kmetijakos@volja.net
vino
Kmetija Lozej Jože Lozej Podraga 58
5272 PODNANOS
t: 05 366 90 58
gsm: 041 589 424
lozej.joze@siol.net
vino
Kmetija Martina Marca Martin
Marc
Planina 82
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 85
gsm: 051 226 057
marc.barbara1@gmail.com
vino
Posestvo Rouna Pavlo
Žorž
Slap 15
5271 VIPAVA

t: 05 364 57 83
gsm: 041 551 105

vinarstvo.rouna@gmail.com
www.vina-rouna.si

vino
Kmetija Pipan Miran
Pipan
Dolenje 28
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 28 02
gsm: 040 265 507
odprta in ustekleničena vina
Kmetija Pregeljc Igor
Pregeljc
Slap 52
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 34
gsm: 041 843 411
ipregeljc@gmail.com
vino
Kmetija pri Petrovih Franjo Slejko Velike Žablje 15
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 61 25
gsm: 040 575 322
erik.slejko@siol.net
vino
Kmetija Rondič Peter
Rondič
Slap 48
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 51
gsm: 041 653 595
info@rondic.si
www.rondic.si
vino
Kmetija Sutor Edvard in
Mitja Lavrenčič
Podraga 30, 31
5272 PODNANOS

t: 05 366 93 67
gsm: 031 395 797
lavrencic.mitja@siol.net
www.sutor.si

vino
Kmetija Tomažič Nejc Tomažič Vrhpolje 77
5271 VIPAVA
t: 05 366 58 06
gsm: 051 344 217
kmetija.tomazic@siol.net
www.kmetija-tomazic.com
vino
Kmetija Trošt Stojan
Trošt

Slap 72
5271 VIPAVA

t: 05 364 57 22
gsm: 041 594 285
041 811 851
jurij.trost@gmail.com
vino
Kmetija Uršič Erik Uršič Slap 76/a
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 16
gsm: 041 724 906
vino
Kmetija V Malnu s »piknik prostorom« Jakob
in Davorin
Furlan
Slap 63
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 13 odprta vina,
piknik prostor
Kmetija Volk Branko
Volk
Erzelj 6
5271 VIPAVA
t: 05 364 88 13
gsm: 041 525 236
volk.iztok@gmail.com
vino
Kmetija Volk Dušan Dušan
Volk
Erzelj 11
5271 VIPAVA
t: 05 364 80 27
gsm: 041 236 806
volk.dusan@gmail.com

odprta in ustekleničena vina

Kmetija Žvokelj Aleš
Žvokelj
Vrhpolje 7
5271 VIPAVA
t: 05 36 65 658
gsm: 041 320 921
ales.zvokelj@siol.net
vino
Mežnarjeva kmetija Ivan in Boštjan
Premrl
Vrhpolje 26
5271 VIPAVA
t: 05 366 54 53
gsm: 041 363 026
031 873 511
bostjan.premrl@gmail.com
vino
Pasji Rep Samo in Franc Premrn Orehovica 11 a
5272 PODNANOS

t: 05 366 91 19
gsm: 040 423 282

info@pasji-rep.si
www.pasji-rep.si

ustekleničena vina
Poljšakova kmetija v Brajdi Darko
Poljšak
Šmarje 28 a
5295 BRANIK
t: 05 364 86 92
gsm: 041 275 267
poljsakova.brajda@gmail.com
www.poljsakova-brajda.si
vino
Posestvo Burja Primož Lavrenčič Podgrič 12
5272 PODNANOS

gsm: 041 363 272
info@buraestate.com
www.burjaestate.com

vino
Pri Kobolovih Štefan Kobal

Štefan
Kobal

Planina 33 a
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 18
gsm: 041 766 751
vino
Pridelava in prodaja vina Vidmar Marjan
Vidmar
Ustje 42
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 368 16 06
gsm: 041 323 860
vino
ROSA vinogradništvo in kletarstvo Darko
Rosa
Podnanos 43
5272 PODNANOS
t: 05 366 91 74
gsm: 041 769 138
rosa.darko@gmail.com
odprta vina, hrana
Sadjarstvo in vinogradništvo Rijavec Milan Rijavec Batuje 40
5262 ČRNIČE
t: 05 366 60 82 vino
Vina Ussai Klemen
in Davorin
Ušaj
Črniče 56
5262 ČRNIČE
t: 05 366 60 75
gsm: 041 518 171
ussai@siol.com
ustekleničena
vina
Tilia estate Melita
in Matjaž
Lemut
Potoče 41
5263 DOBRAVLJE

t: 05 364 66 84
gsm: 031 399 748
tilia@lemut.net
www.tiliapremiumwines.com

vino
TOMASVIN Tomaž Fabčič Podraga 52
5272 PODNANOS

t 05 368 60 29, 366 90 01
gsm: 041 508 308

info@tomasvin.com
www.tomasvin.com

vino
Trbižanova kmetija Bojan
Trbižan
Planina 8/a
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 19
gsm: 041 835 501
vino
Trsnica in vinska klet Kobal Benedikt Kobal Budanje 30
5270 AJDOVŠČINA
t: 364 50 30
gsm: 041 708 092
trsnica.kobal@siol.net
vino
Trsničarstvo VITIS Ivan in Milojka
Ferjančič
Budanje 5 j
5271 VIPAVA
t: 05 364 52 85
gsm: 041 651 211
info@vitisgrape.com
www.vitisgrape.com
vino
Turistična kmetija Arkade Silva
in Jordan
Cigoj
Črniče 91
5262 ČRNIČE

t: 05 366 60 09
gsm: 041 614 708
arkade.cigoj@siol.net
www.arkade-cigoj.com

turistična kmetija:
odprta in ustekleničena
vina, hrana
Turistična kmetija Na hribu s prenočišči Petra Pilih
Žorž
Slap 93
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 08
gsm: 041 235 434
tk.nahribu@gmail.com
www.nahribu-zorz.veha.net
turistična kmetija, odprta vina,
hrana, prenočišča
Turistična kmetija Rehar Jože Rehar Lože 9
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 30
gsm: 041 549 781
tkrehar@gmail.com
vino, hrana
VIDUS Janko
Trošt
Podbreg 18
5272 PODNANOS

gsm: 041 401 204
vina.trost@gmail.com
www.vina-vidus.si

vino
Vina Kavčič Miran
Kavčič
Brje 84
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 76 75
gsm: 040 287 882
info@vina-kavcic.si
www.vina-kavcic.si
odprta in
ustekleničena vina
Vina Kovač Vladimir
Kovač
Vipavski Križ 25
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 368 88 40
gsm: 041 456 044
milojka.kovac@gmail.com
vino
Vina Krapež Martin
Krapež
Vrhpolje 95
5271 VIPAVA
t: 05 368 71 10
gsm: 040 219 500
vina.krapez@gmail.com
www.vinakrapez.si
ustekleničena vina
Vina Ličen Jože
Ličen
Brje 104
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 75 23
gsm: 040 246 362
branko.licen104@gmail.com
odprta in
ustekleničena vina
Vina Monvi Bojan
Škrlj
Duplje 31
5271 VIPAVA

t: 364 51 29
gsm: 041 345 429

monvi@siol.net
www.monvi.si

vino
Vina Moser Adam
Žvanut
Orehovica 43
5272 PODNANOS
t: 05 366 91 55
gsm: 031 370 560
 
odprta vina, hrana
Vina Poljšak Samuel
Poljšak
Gradišče 39 a
5271 VIPAVA

t: 05 366 53 59
gsm: 041 441 001

info@vinapoljsak.com
www.vinapoljsak.com

odprta in ustekleničena vina, sadje, hrana
Nafa Alojz
in Marko Škrlj
Vrhpolje 1
5271 VIPAVA

t: 05 364 35 00
gsm: 031 308 473

info@nafa.si
www.nafa.si

vino
Vina Valič Denis Valič Cesta 34
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 368 88 24
gsm: 031 850 283
denis.valic@gmail.com
vino
Vinarija Batagelj Gorazd
Batagelj
Vrtovin 22
5262 ČRNIČE
t: 05 364 72 75
gsm: 041 544 713
vino
Vinarstvo Andlovic Rajko in
Anton
Andlovic
Gradišče 18
5271 VIPAVA
t: 05 366 51 49
gsm: 041 678 634
info@vinarstvo-andlovic.si  rajko.andlovic@siol.net
www.vinarstvo-andlovic.si
vino
Vinarstvo in kletarstvo Furlan Bojan Vodopivec Brje 90
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 75 10
gsm: 041 359 282 (Bojan)
041 781 292 (Nadja)
bojan.vodopivec@yahoo.com
vino
Vinarstvo Štrancar Aljoša Štrancar Planina 20/a
5270 AJDOVŠČINA
gsm: 041 901 228
vino.strancar@gmail.com
vino
Vino Jamšek Ivan in
Marko
Jamšek
Manče 5
5271 VIPAVA

t: 05 368 51 36
gsm: 031 624 883
vinojamsek@gmail.com
www.vinajamsek.si

Odprta in ustekleničena vina
Vino Povh Stanko
Povh
Goče 15
5271 VIPAVA
t: 05 364 56 58
gsm: 041 514 384 (si)
040 745 310 (en, de)
040 662 972 (it)
info@vinapovh.si
www.vinapovh.com
vino
Vino Štrukelj Tomi
Štrukelj
Selo 2 a
5261 ČRNIČE
t: 05 366 60 33
gsm: 041 790 741
vino.strukelj@gmail.com
vino, osmica
Vinogradništvo in kletarstvo Bizjak Bojan
Bizjak
Erzelj 31
5271 VIPAVA
t: 05 364 88 07
gsm: 041 207 134
bizjak31@gmail.com
odprta vina
Vinogradništvo in kletarstvo Fabčič Ivan
in Simon
Fabčič
Orehovica 2 a
5272 PODNANOS
t: 05 366 92 00
gsm: 051 284 802
vina.supinc@gmail.com
vino
Vinoteka Vipava TIC Vipava Glavni trg 1
5271 VIPAVA
t: 05 368 70 41
gsm: 051 215 226
tic.vipava@siol.net
www.izvirna-vipavska.si
vino
Mansus Bogdan
in Boštjan
Makovec
Brje 79
5263 DOBRAVLJE

t: 05 364 75 60
gsm: 041 648 524
mansus.makovec@siol.net
www.mansus.si

odprta in ustekleničena vina,
v vinoteki degustacije s prigrizkom
Vinska klet Miška Primož Šušmelj Erzelj 22
5271 VIPAVA

gsm: 041 583 955
fax: 05 364 88 00

info@miskawines.com
www.miskawines.com

vino
Vinogradništvo in kletarstvo Mrmolja Drago
Mrmolja
Selo 28 e
5261 ČRNIČE

t: 05 366 60 50
t: 05 366 65 76
gsm: 041 642 606

agro.romana@siol.net

vino
Vina Potočnik Bojan Potočnik Orehovica 24
5272 PODNANOS

t: 05 366 93 70
gsm: 041 718 501
svetovanje.potocnik@siol.net

vino
Vinogradništvo in vinarstvo Kosovel Aleš Kosovel Črniče 84/a
5262 ČRNIČE

t: 05 366 61 48
gsm: 041 484 907

a.kosovel@siol.net

vino
Vinogradništvo in vinarstvo Pečenko Danilo
Pečenko
Brje 32
5263 DOBRAVLJE
t: 05 364 75 58
gsm: 041 603 371
vino
Vinogradništvo in vinarstvo Pipan Jože Pipan Planina 62
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 84
gsm: 031 846 271
pipan.marta@siol.com
vino
Sveti Martin Peter Stegovec

Brje 121
5263 DOBRAVLJE

t: 05 30 57 700
gsm: 041 369 633

peter@vinasvetimartin.si
www.vinasvetimartin.si

Ustekleničena vina
Vinogradništvo in vinarstvo Viktor Marc Viktor
Marc
Planina 19
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 25 24
gsm: 041 698 565
viktor.marc@gmail.com
vino
Vinska klet Koron Borut Koron Brje 73/a
5263 DOBRAVLJE
t: 05 368 81 03
gsm: 040 620 866
koron@siol.net
vino
Vinska klet Plahuta Katarina in Drago Plahuta Dobravlje
IV. Prekomorske 74, 5270 AJDOVŠČINA
t: 366 17 90
gsm: 041 822 971
plahuta.katarina@siol.net
vino
Posestvo
Štokelj
Damjan
Štokelj
Planina 9
5270 AJDOVŠČINA

t: 05 368 02 03
gsm: 041 483 777
posestvo@stokelj.si
www.stokelj.si 

odprta in ustekleničena vina
Vinska klet Trta Srečko Trbižan Planina 23
5270 AJDOVŠČINA
t: 364 25 82
gsm: 041 945 858
trta.1949@gmail.com
odprta in ustekleničena vina
Vinska klet Žorž Jurij in
Jernej
Žorž
Slap 13
5271 VIPAVA

t: 05 364 57 35
gsm: 041 698 556 (Jurij)
031 861 054 (Jernej) 

vino.zorz@siol.net

www.vino-zorz.si

vino
Vinski hram Ferjančič Milan Ferjančič Erzelj 18
5271 VIPAVA
t: 364 88 01 vino
Županovi Jožko
in Fani
Marc
Planina 11
5270 AJDOVŠČINA
t: 05 364 27 62
gsm: 041 822 256
odprta in ustekleničena vina,
hrana
 

Na vrh strani       Vinski kraji na Vipavski vinski cesti        Domov