Domov

Tukajšna vina je opeval že Valvazor. »Solze vinogradov v Slapu, ki leži blizu Lož, so slastnejše,« je že pred več kot 300 leti zapisal Janez Vajkard Valvasor. Za to naj bi bilo krivo sonce, ki že zjutraj obsije vinograde. V vasi hranijo originalno najstarejšo slovensko knjigo o vinu. Še danes se kot kraj prve slovenske kmetijske šole, kljub mnogim novim spoznanjem, držijo nekaterih starih pravil kmetovanja.
P o n u d n i k P o n u d b a
Posestvo Rouna Pavlo
Žorž
Slap 15
5271 VIPAVA

t: 05 364 57 83
gsm: 041 551 105
vinarstvo.rouna@gmail.com www.vina-rouna.si

vino
Kmetija Pregeljc Igor
Pregeljc
Slap 52
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 34
gsm: 041 843 411
ipregeljc@gmail.com
vino
Kmetija Rondič Peter
Rondič
Slap 48
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 51
gsm: 041 653 595
info@rondic.si
www.rondic.si 
vino
Kmetija Trošt Stojan
Trošt

Slap 72
5271 VIPAVA

t: 05 364 57 22
gsm: 041 594 285
041 811 851
jurij.trost@gmail.com
vino
Kmetija Uršič Erik Uršič Slap 76
5271 VIPAVA
t: 05 364 56 40
gsm:
041 295 325
vino
Kmetija V Malnu s »piknik prostorom« Jakob
in Davorin
Furlan
Slap 63
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 13 odprta vina
Turistična kmetija
Na hribu s prenočišči
Petra Pilih
Žorž
Slap 93
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 08
gsm: 041 235 434
tk.nahribu@gmail.com
www.nahribu-zorz.veha.net
turistična kmetija, odprta vina,
hrana, prenočišča
Vinska klet Žorž Jurij in
Jernej
Žorž
Slap 13
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 35
gsm: 041 698 556 (Jurij)
031 861 054 (Jernej)
vino.zorz@siol.net
www.vino-zorz.si
vino
Vinogradništvo in vinarstvo Petrič Izidor in Urban Petrič Slap 54 a
5271 VIPAVA
t: 05 364 57 55
gsm: 041 991 210
vino.petric@gmail.com
www.vino-petric.com
vino

Vinski kraji na Vipavski vinski cesti         Vsi ponudniki na Vipavski vinski cesti         Domov