Domov


So kraj z najboljšim grozdjem. Zaradi sončnih leg je grozdje tu še posebno sladko. V bližini vaške cerkve je ohranjena šest stoletij stara grofovska klet, ena izmed najstarejših kleti daleč naokrog. V Šmarjah se je rodil tudi eden najpomembnejših strokovnih piscev s področja kmetijstva v 19. stoletju duhovnik Matija Vertovec.
P o n u d n i k P o n u d b a
Grofova klet Miloš
Gruntar
Šmarje 14
5295 BRANIK
t: 05 364 86 08
gsm: 041 506 156
vino
Kmetija Jejčič Zmago
in Irena
Jejčič
Šmarje 48 b
5295 BRANIK
t: 05 364 86 22
gsm: 041 386 118
vino
Poljšakova kmetija v Brajdi Darko
Poljšak
Šmarje 28 a
5295 BRANIK
t: 05 364 86 92
gsm: 041 275 267
poljsakova.brajda@gmail.com
www.poljsakova-brajda.si
vino

Vinski kraji na Vipavski vinski cesti         Vsi ponudniki na Vipavski vinski cesti         Domov