Domov

To je kraj, kjer je vino tradicija. Močna vipavska burja je zaznamovala ljudi s trdno voljo, ta pa vino in trto s posebno radoživostjo. Vrhpoljskemu rdečemu vinu so po starem imenu vasi rekli »oberfelder« ali vrhpoljec in so ga prodajali celo na dunajskem dvoru.
Ob lokalni cesti iz Vrhpolja proti Dupljam stoji tako imenovani Petrov pil iz leta 1660. Je stebrasto znamenje in lep primer domačega kamnoseštva. Pil je domnevno znamenje, postavljeno iz zaobljube.
P o n u d n i k P o n u d b a
Kmetija Curk Peter
Curk
Vrhpolje 31
5271 VIPAVA
t: 05 366 54 49
gsm: 041 613 762
odprta vina,
Kmetija Tomažič Nejc Tomažič Vrhpolje 77
5271 VIPAVA
t: 05 366 58 06
gsm: 051 344 217
kmetija.tomazic@siol.net
www.kmetija-tomazic.com
vino
Kmetija Žvokelj Aleš
Žvokelj
Vrhpolje 7
5271 VIPAVA
t: 05 36 65 658
gsm: 041 320 921
ales.zvokelj@siol.net
vino
Mežnarjeva kmetija Ivan in Boštjan
Premrl
Vrhpolje 26
5271 VIPAVA
t: 05 366 54 53
gsm: 041 363 026
bostjan.premrl@gmail.com
vino
Nafa Alojz
in Marko Škrlj
Vrhpolje 1
5271 VIPAVA

t: 05 364 35 00
gsm: 031 308 473

info@nafa.si
www.nafa.si

vino
Vina Krapež Martin
Krapež
Vrhpolje 95
5271 VIPAVA
t: 05 368 71 10
gsm: 040 219 500
vina.krapez@gmail.com
ustekleničena vina
Vina Monvi Bojan
Škrlj
Duplje 31
5271 VIPAVA

t: 05 364 51 29
gsm: 041 345 429
monvi@siol.net
www.monvi.si

vino
 

Vinski kraji na Vipavski vinski cesti         Vsi ponudniki na Vipavski vinski cesti         Domov