Domov





Je vas, ki ima vino v imenu. Ljubitelji avtohtonih sort tu res pridejo na svoj račun. Poleg tipičnih sort, ki so značilne za ta del doline, dobite tudi vitovsko garganijo. Ljudsko izročilo pravi, da je ta trta prišla v vas skupaj z nevesto, ki se poročila iz Vitovelj že v času Avstroogrske.
P o n u d n i k P o n u d b a
Furlanov hram Bojan
in Andrejka
Furlan
Zavino 19
5295 BRANIK
t: 05 305 73 30
gsm: 041 863 840
vilanfurlan@gmail.com
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Kmetija Bandelj Zorko
Bandelj
Zavino 21
5295 BRANIK
t: 05 305 72 13
gsm: 041 620 998
vino
Družina Blagonja Vladimir
Blagonja
Zavino 25/a
5295 BRANIK
t: 05 305 73 31
gsm: 031 369 041
druzina.blagonja@gmail.com
vino
Kmetija Furlan Branko Furlan Zavino 33
5295 BRANIK
t: 05 305 71 01
gsm: 041 728 587
branko@furlan.org
odprta in ustekleničena vina

Vinski kraji na Vipavski vinski cesti         Vsi ponudniki na Vipavski vinski cesti         Domov