Loading...
Vstopna točka VEM 2017-11-17T09:11:55+00:00

O VEM točki

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je ena izmed Vstopnih točk VEM (VEM točke), ki delujejo pod okriljem Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), in katerih naloga je izvajanje aktivnosti celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju za ciljne skupine:
– mladi in potencialni podjetniki,
– delujoča podjetja (0-5 leta delovanja),
– delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 5 let).

Vse storitve, ki jih nudimo v okviru točke VEM so brezplačne.

Postopki registracij na vem točkah se izvajajo za s.p. in d.o.o.:

  • Za s.p. se lahko izvedejo naslednji postopki: registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register), prijava sprememb podjetnika v poslovni register, izbris podjetnika iz poslovnega registra, prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register), oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2), prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za kratkotrajno delo, zavarovanje za tako imenovani popoldanski s.p., (Obrazeci M-1, M12, M2, M3,..).
  • Za d.o.o. se lahko izvedejo naslednji postopki: registracija enostavne enoosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke), registracija enostavne večosebne d.o.o.(vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev davčne številke), vpis nameravane firme, prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri enostavni enoosebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru, odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o., pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb, prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register) za vse vrste družb, predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2), prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1), prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3), odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2). Predložitev poooblastil za računovodje za namene postopkov VEM (npr. davčni postopki).

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE